BAUA (Belgian Association of Underwriting Agencies)
verenigt de gevolmachtigde onderschrijver actief in België.
Meer informatie    Ons contacteren
BAUA

De Belgian Association of Underwriting Agencies, (afgekort: BAUA), verenigt de gevolmachtigde onderschrijver actief in België.

Een gevolmachtigde onderschrijver is een verzekeringstussenpersoon die, als lasthebber van één of meerdere verzekeringsondernemingen, over één of meerdere mandaten beschikt, waarmee hij hem door andere verzekeringstussenpersonen aangeboden risico’s kan onderschrijven, in naam en voor rekening van de door hem vertegenwoordigde verzekeringsondernemingen.

Positie en rol van de gevolmachtigde onderschrijver

De gevolmachtigde onderschrijver belichaamt voor tal van verzekeringsmakelaars hun “ maatschappij” in de volle zin van het woord. Hoevelen onder hen zeggen niet dat ze bij hun “verzekeraar” langsgaan, terwijl ze eigenlijk over een gevolmachtigde onderschrijver spreken? Dit is te verklaren door het feit dat een gevolmachtigde onderschrijver zich opgeworpen heeft als een onmisbare partij tussen verzekeraars en een geheel van gespecialiseerde markten.

Hieraan gaat een historische evolutie vooraf. gevolmachtigde onderschrijver vinden hun ontstaan in de 18e eeuw, wanneer verzekeraars op zoek gingen om nieuwe lokale markten te veroveren. Daarbij maakten ze gebruik van netwerken van direct met hen verbonden agenten.

In de loop van de 19e eeuw hadden deze agenten, vaak van vader op zoon, heel wat specialistische kennis in nichemarkten opgebouwd.

Geconfronteerd met een stijgende vraag aan verzekeringscapaciteit, begrepen sommigen onder deze agenten de noodzaak om de verzekeringscapaciteit van meerderen van hun opdrachtgevers te cumuleren. Dankzij dit concept van medeverzekering zagen gevolmachtigde onderschrijver het levenslicht. Enerzijds konden verzekeraars die zelf geen expertise in bepaalde types risico’s hadden en/of niet aanwezig waren op bepaalde markten hier toch activiteiten in ontplooien, zonder dat hier hoge operationele kosten tegenover stonden. Anderzijds konden verzekerden (via hun makelaars) voortaan genieten van een mutualisering van risico’s, naast verzekeringsproducten die door gevolmachtigde onderschrijver op maat van de werkelijke risico’s werden gemaakt. In deze optiek waren gevolmachtigde onderschrijver zelfstandige zakenlui, die verantwoordelijk waren voor de technische resultaten van hun portefeuille.

Tegenwoordig vervullen gevolmachtigde onderschrijver hun métier eerder onder vennootschapsvorm, waarbij ze hun onafhankelijkheid, gebaseerd op hun focus op de technische kwaliteit van het risico en hun dienstverlening, nog steeds hoog in het vaandel voeren.

De gevolmachtigde onderschrijver staat tussen de verzekeringsonderneming en een andere verzekeringstussenpersoon (meestal een verzekeringsmakelaar):

Position de l 'agent souscripteur

Belgische gevolmachtigde onderschrijver hebben een belangrijke marktimpact.

220.000.000 €

220.000.000 €
premie-incasso (31/12/14)

450.000 polices

450.000
actieve verzekeringscontracten (31/12/14)

In Transportverzekeringen vertegenwoordigen gevolmachtigde onderschrijver zelfs 30% van de Belgische markt.

87 Mio € op 300 Mio € totale premie-incasso op 31/12/15
van Belgische Vereniging Transportverzekeraars.

Gevolmachtigde onderschrijver vervullen een unieke rol in niche-markten.

Transport

Transport

Technische verzekeringen

Technische verzekeringen

Art

Art & Collections

Sport & Events

Sport & Events

Sport & Events

Patrimonium

Vie

Leven

Audiovisuel

Audiovisueel

Allrisk

Allrisk

Voiture

Auto

Divers

Divers

Gevolmachtigde onderschrijver aggregeren onderschrijvingscapaciteit van meerdere verzekeraars, wat de distributie bevordert.

Gevolmachtigde onderschrijver kunnen, dankzij hun verregaande specialisatie, innoverende oplossingen bieden.

BAUA streeft de volgende doelstellingen na :

Défendre les intérêts collectifs

Het behartigen van gemeenschappelijke belangen

gevolmachtigde onderschrijver actief in België

Prendre des initiatives

Het nemen van initiatieven

met het oog op de erkenning en ontwikkeling van gevolmachtigde onderschrijver

Représenter l’association

Als gesprekspartner optreden

ten aanzien van alle relevante actoren

Établir des règles

Deontologische regels vaststellen

voor gevolmachtigde onderschrijver

BAUA heeft als organisatiestructuur :

Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het beheerscomité.

Beheerscomité

Dit comité staat in voor het dagelijks bestuur
van de vereniging.

Secretariaat en Contact

Het secretariaat wordt bemand door Verheyen SA.
Bij vragen, neem gerust contact op.

BAUA heeft als leden :

De vereniging bestaat uit effectieve en steunende leden.

Effectieve leden

U wenst effectief lid te worden van de Belgian Association of Underwriting Agencies?

Hiervoor moet uw onderneming aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw onderneming moet beantwoorden aan de definitie van gevolmachtigde onderschrijver, zijnde een verzekeringstussenpersoon die, als lasthebber van één of meerdere verzekeringsondernemingen, over één of meerdere mandaten beschikt, waarmee hij hem door andere verzekeringstussenpersonen aangeboden risico’s kan onderschrijven, in naam en voor rekening van de door hem vertegenwoordigde verzekeringsondernemingen
  • Uw onderneming moet ingeschreven zijn in het register van verzekeringstussenpersonen van de FSMA
  • Een verzekeringsmakelaar of verzekeringsagent mogen, hetzij rechtstreeks, hetzij via kruisparticipaties, geen controlerende aandeelhouder zijn van uw onderneming
  • Uw onderneming mag slechts risico’s onderschrijven door tussenkomst van andere verzekeringstussenpersonen in contact met de cliënt
  • Eenzelfde verzekeringstussenpersoon (met inbegrip van verzekeringstussenpersonen rechtstreeks of via kruisparticipaties verbonden met dezelfde aandeelhouders) staat niet in voor meer dan 50 % van het zakencijfer van uw onderneming
  • De aansprakelijkheid van uw onderneming in BA Uitbating is gedekt door een verzekeringscontract met als minimale verzekerde bedragen € 1.000.000 per schadegeval en € 3.000.000 per jaar
  • De zaakvoerder of afgevaardigd bestuurder van uw onderneming is houder van minstens een diploma van bachelor of beschikt over minstens 10 jaar ervaring in management
  • Uw kandidatuur moet voorgedragen worden door minstens twee effectieve leden

Het lidmaatschap wordt, mits conformiteit met deze overige toetredingscriteria, toegekend bij beslissing van de algemene vergadering bij drie vierde meerderheid van de stemmen.

Contacteer ons om meer informatie te bekomen rond het actief lidmaatschap en de toetredingscriteria!

U wenst steunend lid te worden van de Belgian Association of Underwriting Agencies?

Steunende leden zijn:

  • Ondernemingen of personen die diensten leveren aan gevolmachtigde onderschrijver, zoals advocaten, actuarissen, bedrijfsrevisoren, makelaars,...
  • Belgische of buitenlandse verzekeraars, erkend door de Nationale Bank van België, die met gevolmachtigde onderschrijver samenwerken

Om als steunend lid toegelaten te worden, moet uw kandidatuur voorgedragen worden door minstens twee effectieve leden.

Het lidmaatschap wordt toegekend bij beslissing van de algemene vergadering bij drie vierde meerderheid van de stemmen.

Contacteer ons om meer informatie te bekomen rond het steunend lidmaatschap!

Nuttige links

BAUA contacteren

Secretariaat: Verheyen SA
Tel. +32 (2) 250 63 11
info@baua.be
Rue de la Limite (Grensstraat) 17 | B-1210 Brussel

U kunt ons ook via volgend formulier contacteren :